Integrisana tarifa Republike Srbije

Integrisana tarifa Srbije - Taris, predstavlja bazu svih propisa koji regulišu međunarodni promet robe, a koji se primenjuju u sprovođenju carinskog postupka.

Osnovu Tarisa predstavlja nomenklatura carinske tarife koja je u potpunosti usaglašena sa spiskovima Uprave carina i povezana sa svim propisima koje je potrebno primeniti prilikom sprovođenja carinskog postupka.

Taris sadrži i integriše sledeće propise:

- carinske propise
- spoljnotrgovinske propise
- poreze i akcize
- sporazume o slobodnoj trgovini
- propise o graničnim i drugim kontrolama robe
- poljoprivredne propise

Integrisanje konvencija, sporazuma i zakonske regulative Republike Srbije u Carinsku tarifu omogućava brzinu, tačnost, pravilnu primenu propisa i prikaz svih mera koje treba preduzeti prilikom uvoza, izvoza i prevoza robe.